THE FUNNIEST WAY TO DISCOVER IBIZA

HOT ROD TOURS

ELECTRIC FAT BIKE TOURS

ELECTRIC BIKE RENTAL

(FAT BIKES / CITY BIKES)

booking@fun-ride.eu

call / whatsapp

+34 654 777 854